Wat is Manuele Therapie?

Wat is manuele therapie?

  • Centraal in de manuele therapie staat het verbeteren van de gewrichtsbewegingen in het hele lichaam.
  • Ieder mens is herkenbaar aan zijn eigen bouw, zijn eigen houding en zijn eigen manier van bewegen; de therapie wordt daarop afgestemd.
  • Na bepalen van het individuele bewegingspatroon worden vrijwel alle gewrichten bewogen op een zeer zachte, meestal pijnvrije manier. Er is absoluut geen sprake van “kraken” of “rechtzetten”.

Hoe gaat een manueel therapeut te werk?

Anamnese

Vóór de behandeling wordt een anamnese afgenomen. Dat wil zeggen dat er een vraaggesprek wordt gehouden waarin wordt gevraagd naar de klachten, waar en wanneer ze optreden, hoe lang ze al bestaan, waardoor ze worden verergerd of juist minder worden enz. Ook kan gevraagd worden naar andere aandoeningen of ziektes, eerdere behandelingen, terwijl ook zaken als werk- en privé omstandigheden aan bod kunnen komen.

Algemeen lichamelijk onderzoek

Hierna volgt een algemeen onderzoek, waarbij de manueel therapeut ondermeer de stand en beweeglijkheid van de patiënt bekijkt, overigens zonder hieraan een waardeoordeel te geven. Het algemeen lichamelijk onderzoek dient slechts om de toestand vóór en na een behandeling te kunnen vergelijken (dit geldt evenzeer voor de anamnese). Het onderzoek wordt aangevuld met bepaalde testen.

Testen, metingen en analyse van het individuele bewegingspatroon.

Vervolgens wordt door de manueel therapeut een aantal voorkeursbewegingen getest, zoals handen vouwen, armen over elkaar doen, spitten, etc. Eveneens worden metingen verricht aan botten en gewrichten, teneinde een bewegingsmechanische analyse te kunnen maken die geheel gebaseerd is op het individuele bewegingsapparaat. Hierbij wordt uitgegaan van het feit dat ieder lichaam asymmetrisch is. Er is bijvoorbeeld altijd verschil in lengte van de rechter- en linker onderarm, de stand van de linker- en rechter bekkenhelft. Deze en vele andere verschillen worden vastgelegd. De manueel therapeut gebruikt bij de analyse in totaal 26 verschillende bewegingen en metingen. Met deze gegevens kan de manier worden berekend waarop de patiënt moet worden behandeld.

Aanvullende informatie

Medische verslagen en de onderzoeksresultaten van derden, waaronder röntgenfoto’s, scans en dergelijke, worden bij het onderzoek betrokken.

Behandeling

Elke behandeling duurt een uur en wordt meestal tussen minimaal twee en maximaal zes weken herhaald. Een en ander is afhankelijk van de mate van ernst van de klacht en de reactie op de gegeven behandeling.

BehandelbankDe behandeling bestaat uit het bewegen van in principe alle gewrichten van het lichaam, van ‘top tot teen’, óók als het om een duidelijk lokale klacht gaat. Dat is noodzakelijk, omdat alle botstukken van het lichaam in feite één lange keten vormen die elkaar in hun functioneren kunnen beïnvloeden.

Het door de therapeut bewegen van de botstukken gebeurt door een lichte druk uit te oefenen op de botten, waarbij steeds het ene bot wordt bewogen en het aangrenzende botstuk wordt geremd in de beweging. De manier van bewegen is afhankelijk van de vorm van de gewrichten en komt overeen met hetgeen uit de bewegingsanalyse is berekend. Getracht wordt daarmee de optimale beweging in de gewrichten te herstellen, waardoor de patiënt weer in staat zal zijn elke houding probleemloos aan te nemen of elke beweging weer zonder moeite uit te voeren. Het gevolg daarvan is dat pijnlijke structuren zich herstellen.

Hier kunt u een filmpje zien van de behandeling van de nek.

Is de behandeling pijnlijk?

De behandeling is meestal pijnloos, met uitzondering van enige drukpijn bij hevige acute problematiek. Door de behandeling zal nooit enige schade kunnen worden toegebracht, omdat altijd binnen de natuurlijke grenzen van het gewricht wordt bewogen en tevens doordat met geringe kracht wordt gewerkt (er wordt dus niet ‘gekraakt’).

De behandeling vindt plaats in verschillende uitgangshoudingen, zoals zit, zij-, rug- of buiklig. Dit is afhankelijk van de uit te voeren beweging. De therapeut gebruikt bij de behandeling naast zijn beide handen soms de borstkas om bepaalde bewegingen te kunnen uitvoeren.

Afsluitend onderzoek

Na de behandeling wordt door de therapeut een evaluerende toets gedaan naar het directe resultaat van de behandeling. Dit gebeurt door een aantal bevindingen uit het algemeen lichamelijk onderzoek te herhalen. Verder wordt de patiënt voorgelicht over de te verwachten reacties op de behandeling.

Na afloop

Het kan voorkomen dat in de eerste dagen na de behandeling wat napijn optreedt (spierpijn, hoofdpijn), vermoeidheid of een stijf gevoel. Dat komt omdat het lichaam zich moet aanpassen aan de veranderde omstandigheden. Het is raadzaam om na een behandeling het lichaam niet overmatig te belasten. Na enkele dagen zullen deze eventuele reacties vanzelf verdwijnen.

Indien nodig wordt een nieuwe afspraak gemaakt, waarbij meestal een periode van twee tot drie weken tussen de behandelingen zit, omdat weefsels zich eerst moeten kunnen aanpassen aan de veranderingen. Vaak zijn er niet meer dan 4 behandelingen nodig. Bij geen enkele verbetering na 2 à 3 behandelingen wordt de therapie gestopt.

Meer informatie

Voor meer informatie o.a. over de Vereniging Manueel Therapeuten (VMT), de patientenvereniging, vergoedingen en klachtenregeling, zie:
www.manueeltherapeuten.nl (VMT)
www.manueletherapie.nl (School voor Manuele Therapie)
www.pvmt.nl (patientenvereniging)

 


Copyright © 2019 Marjanne Broeder

Frans Halsstraat 17, 7021 DL Zelhem    Tel: 0626936022
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag van 9:00 tot 17:00
Email: info@marjannebroeder.nl