Privacy

Privacyverklaring
Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid;

Manuele Therapie praktijk: Praktijk voor Manuele Therapie E.S. Marjanne Broeder garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de website en van de gegevens die wij van u noteren als u bij ons onder behandeling bent. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.(huisarts, specialist, BIG verpleegkundigen, zorgverzekeraars, landelijke database van onze beroepsgroep en overige BIG zorgverleners)

Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze medische (BIG geregistreerde) dienstverlening, legt Praktijk voor Manuele Therapie E.S. Marjanne Broeder gegevens vast (naam, woonplaats en adres, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw BSN nummer. De VMT-geregistreerden van Praktijk voor Manuele Therapie E.S. Marjanne Broeder gebruiken deze gegevens voor de uitvoering van hun geneeskundige, Manuele Therapie gerelateerde, handelingen.

Hiernaast worden gegevens verzameld over uw aandoening waarvoor u bij ons onder behandeling bent en eventuele relevante co-morbiditeiten.

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen.

Beveiliging en bewaartermijn

De verstrekte medische gegevens worden beveiligd opgeslagen.

De praktijk bewaart de gegevens conform de wettelijke bepalingen rond het vastleggen van medische handelingen en geldende bewaartermijnen.

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij u daartoe toestemming hebt verleend.

Privacybeleid andere websites
Op www.marjannebroeder.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Hebt u nog vragen over uw rechten en ons privacybeleid?
Stuur dan een mail naar ons: marjannebroeder@hotmail.com. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken.
Wij zijn u graag van dienst.

Wijzigingen privacy beleid
Wij behouden ons te allen tijde het recht voor ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.


Copyright © 2019 Marjanne Broeder

Frans Halsstraat 17, 7021 DL Zelhem    Tel: 0626936022
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag van 9:00 tot 17:00
Email: info@marjannebroeder.nl