Tarief & Verzekering

De kosten van een behandeling van 60 minuten Manuele therapie E.S. zijn € 80,-
De voor u gereserveerde tijd wordt volledig besteed aan uw behandeling. Alle bijkomende werkzaamheden die buiten de reguliere behandeltijd vallen, zoals uitwerken van uw behandeldossier, verslaglegging, administratieve handelingen, overleg met uw behandelend arts e.d., zijn ook inbegrepen in het tarief.

Declaratie verloopt volgens restitutie, d.w.z. dat alle patiënten zelf een factuur ontvangen voor de behandelingen. Deze gelieve u ook zelf aan de praktijk te betalen. De factuur kunt u insturen naar uw ziektekostenverzekering die het bedrag dat wordt vergoed op úw rekening terugstort. De hoogte van de vergoeding is per maatschappij verschillend en afhankelijk van de soort polis die is afgesloten.

U doet er goed aan van te voren uw polis te raadplegen.
Manuele Therapie zoals die in deze praktijk wordt toegepast, vindt u in de polis vaak terug onder bv. “Beweegzorg” of bij “Alternatieve geneeswijzen/- therapieën”. Het valt niet onder de fysiotherapie regeling!
Op de site van de Patiëntenvereniging Manuele Therapie vindt u een overzicht van zorgverzekeraars die tot nu toe bekend hebben gemaakt of zij de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoeden. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend! Zie: https://www.pvmt.nl.

Manuele Therapie is een relatief goedkope behandelvorm, omdat meestal met een zeer gering aantal behandelingen (het gemiddeld aantal behandelingen Manuele Therapie ligt in deze praktijk tussen 3 en 4) volstaan kan worden. Er zijn geen wettelijk vastgestelde tarieven voor Manuele Therapie. Evenmin is het de vereniging toegestaan om bindende voorschriften te stellen met betrekking tot de hoogte van het tarief. De tarieven voor een consult en/of behandeling kunnen dus per Manueel Therapeut verschillen


Copyright © 2019 Marjanne Broeder

Frans Halsstraat 17, 7021 DL Zelhem    Tel: 0626936022
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag van 9:00 tot 17:00
Email: info@marjannebroeder.nl